Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2020/2021 - „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”

flaga i godo na www 

 

Zadanie pn. „„Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w miejscowości Większyce”” dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2019”.

Całkowita wartość inwestycji: 819 089,10 zł

  • w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF: 290 800 zł

Cel realizowanego projektu to poprawa stanu infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji rozgrywek piłkarskich, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej. Wybudowane boisko piłkarskie będzie miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do uprawiania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku.

Realizacja projektu prowadzona jest w okresie 2020 – 2021. W ramach zadania powstanie nowe boisko piłkarskie.

Odbiorcą projektu będzie Ludowy Klub Sportowy PO-RA-WIE w Większycach oraz lokalna społeczność.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boiska piłkarskiego wykorzystywane będą nie tylko przez LKS, ale także przez innych mieszkańców Większyc oraz powiatu.