RFRD 2021 - „Remont dróg gminnych ul. Kwiatowej i ul. Stromej w Reńskiej Wsi”

Poprawiony: wtorek, 12 października 2021 07:08 Wpisany przez Mateusz Siodlaczek wtorek, 06 lipca 2021 13:53

Drukuj

flaga i godo na www

„Remont dróg gminnych

ul. Kwiatowej i ul. Stromej w Reńskiej Wsi”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 210 279,14 PLN

Kwota dofinansowania: 147 195,40 PLN

Umowa nr RFRD/G/14/2020/U/2021 z 19 maja 2021r.

Okres realizacji: lipiec - październik 2021 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-        Remont drogi gminnej - ul. Stromej w Reńskiej Wsi (nr 107568 O):

-        Remont drogi gminnej - ul. Kwiatowej w Reńskiej Wsi (nr 107590 O):

img 1848

img 1855

img 1856

img 1857

img 1858