Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Reńska Wieś na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”- pobierz plik (doc*) (pdf*)