Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z naziemnymi zbiornikami magazynowymi gazu płynnego (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z naziemnymi zbiornikami magazynowymi gazu płynnego o poj. 6x6,4 m3 (łącznie 38,4 m3) i instalacją technologiczną gazu płynnego zasilającą planowaną suszarnię zboża o mocy do 5000 kW w m. Mechnica, dz. nr 727/5 AM-3, obręb 0064 Mechnica, gmina Reńska Wieś”

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf