Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś w roku 2020"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2020” jest dotowane na podstawie umowy Nr 283/2020/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 06 sierpnia 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 14 658,00 zł (39,79 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 14 658,00 zł (39,79 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 7521,00 zł (20,42 %).