Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś – dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle”.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 października 2020 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Farma fotowoltaiczna Koźle" - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 143/1, 151, 152, 154, 155/1, 160, 195, 201/1, 205/1, 209/1, 213/1, 230/3, 245/1, 246, 746/1 obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf