Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 271, 270/2, 272/2, 274/3, 274/6, 275, 276 w miejscowości Mechnica”  - informujące strony postępowania m.in. o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz ustaleniu zakresu raportu.

pobierz obwieszczenie plik *.pdf