Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości - dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 271, 270/2, 272/2, 274/3, 274/6, 275, 276 w miejscowości Mechnica”  - zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś decyzji o umorzeniu ww. postępowania w całości.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf