Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja".

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 08 lutego 2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf