Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)" Grzegorz Wojtaszek 13
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 480 (...)" Grzegorz Wojtaszek 23
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 29
4 Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” Grzegorz Wojtaszek 34
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja". Grzegorz Wojtaszek 53
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2021. Grzegorz Wojtaszek 60
7 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości - dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 66
8 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 61
9 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwziecia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 68
10 Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w roku 2021 - m. in. obowiązujące wzory dokumentów wynikające z Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy Grzegorz Wojtaszek 223
11 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” Grzegorz Wojtaszek 82
12 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)" Grzegorz Wojtaszek 80
13 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (...)" Grzegorz Wojtaszek 108
14 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle” – dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 113
15 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle” - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 106
16 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś – dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koźle”. Anna Ludwig 115
17 Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś w roku 2020" Grzegorz Wojtaszek 115
18 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 08 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś Grzegorz Wojtaszek 114
19 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z naziemnymi zbiornikami magazynowymi gazu płynnego (...)" Grzegorz Wojtaszek 114
20 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Koźle" Grzegorz Wojtaszek 133

Strona 1 z 8