Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
141 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 2778
142 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. zapoznania się z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2731
143 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości Grzegorz Wojtaszek 2642
144 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 2501
145 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 2642
146 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2539
147 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2556
148 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkiowaniach (screening przedsięwziecia) Grzegorz Wojtaszek 2538
149 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkiowaniach Grzegorz Wojtaszek 2596
150 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2624
151 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 2767
152 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2724
153 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o mozliwości wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2276
154 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 2506
155 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś Grzegorz Wojtaszek 2589
156 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2644
157 Obwieszczenie w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 2530
158 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2742
159 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 2769
160 Obiweszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 2697

Strona 8 z 8