Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
21 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'"Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z naziemnymi zbiornikami magazynowymi gazu płynnego (...)" Grzegorz Wojtaszek 142
22 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Koźle" Grzegorz Wojtaszek 160
23 Obwieszczenie dot. przyjęcia dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 wraz z perspektywą do 2028 roku" Grzegorz Wojtaszek 174
24 Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020 - 2021 - Koło łowieckie DZICZY GAJ Grzegorz Wojtaszek 185
25 Komunikat 4/K dot. kąpieliska "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Anna Ludwig 186
26 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym" - planowanego do realizacji na dz. nr 345/10, 345/11, 345/12 i 345/9 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś Grzegorz Wojtaszek 175
27 Komunikat 3/K oraz bieżąca ocena wody dot. kąpieliska - "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Anna Ludwig 202
28 Komunikat 2/K oraz bieżąca ocena wody - dot. kąpieliska "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa. Grzegorz Wojtaszek 225
29 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy. Grzegorz Wojtaszek 224
30 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...)" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 217
31 Komunikat 1/K oraz bieżąca ocena wody - dot. kąpielsika "Centralne" oraz "Stodoła" na akwenie Dębowa Grzegorz Wojtaszek 195
32 Obwieszczenie Nadleśniczego Kędzierzyn - dot. konsultacji społecznych na temat reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych Grzegorz Wojtaszek 241
33 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 268
34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 277
35 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziejów ul. Zielona - Reńska Wieś ul. Kwiatowa" Grzegorz Wojtaszek 256
36 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" Grzegorz Wojtaszek 234
37 Zarządzenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r., nr 42/2020 oraz Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś - dot. dotacji celowej na dofinansowanie wymiany żródła ciepła Grzegorz Wojtaszek 726
38 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12.02.2020 r., znak: OŚ.6220.1.15.2019 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Grzegorz Wojtaszek 356
39 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2020. Grzegorz Wojtaszek 321
40 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości. Grzegorz Wojtaszek 399

Strona 2 z 8