Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
41 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali na spawalnię na terenie zakładu Betafence Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1 w Reńskiej Wsi” Grzegorz Wojtaszek 440
42 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumnetu pn.:"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (...)" Grzegorz Wojtaszek 413
43 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:"projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś" Grzegorz Wojtaszek 407
44 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2019. Grzegorz Wojtaszek 679
45 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Stacji paliw płynnych i gazu LPG (...)" Grzegorz Wojtaszek 843
46 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" - dot. stron postepowania Grzegorz Wojtaszek 830
47 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 811
48 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" przebudowa drogi powiatowej nr 1408 (...)" Grzegorz Wojtaszek 874
49 obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce (...)" Grzegorz Wojtaszek 853
50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 (...)" Grzegorz Wojtaszek 1173
51 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"«Przebudowa śluz wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym "Januszkowice" (...)"» Grzegorz Wojtaszek 991
52 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania części magazynowej hali produkcyjno - magazynowej znajdującej się na działkach 1274/5, 1276/7, 2440/1 (...)" Grzegorz Wojtaszek 852
53 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2018 r., znak: OŚ.6220.5.16.2017 - dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1186
54 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2018 Grzegorz Wojtaszek 1257
55 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024” Grzegorz Wojtaszek 1618
56 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1672
57 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1624
58 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" - dot. mozliwości zapoznania się z trescią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1481
59 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 1660
60 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce" Grzegorz Wojtaszek 1603

Strona 3 z 8