Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
61 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. stron postepowania Grzegorz Wojtaszek 1692
62 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej-Poborszów, Mechnica, Kamionka" - dot. mozliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1606
63 Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:""Budowa Kanalizacji Sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 1761
64 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" Grzegorz Wojtaszek 1800
65 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1797
66 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 19.05.2014 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1706
67 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1724
68 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - wniosek z dnia 05.11.2015 r. - dot. zapoznania się z treścią dec. i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1706
69 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Reńska Wieś” - na działce o nr ew 593 obręb Długomiłowice Grzegorz Wojtaszek 1669
70 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1603
71 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1701
72 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administr. w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...) - wniosek z dnia 19.05.2014 r Grzegorz Wojtaszek 1891
73 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administr. w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...) - wniosek z dnia 05.11.2015 r Grzegorz Wojtaszek 1721
74 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś dot. postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej" Grzegorz Wojtaszek 1913
75 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."ściezki pieszo-rowerowe na zamknietej linii kolejowej" Grzegorz Wojtaszek 1781
76 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1755
77 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu dec. o środowisk. uwarunkow. dla przedsięwziecia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1936
78 Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" Grzegorz Wojtaszek 1795
79 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 1919
80 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek YARD Energy Polska Sp. z o.o. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 1843

Strona 4 z 8