Obwieszczenia

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
81 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów" Grzegorz Wojtaszek 1823
82 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu decyzji z dnia 31.05.2016 r., znak: SKO.I/40/2156/2015/oś Grzegorz Wojtaszek 1960
83 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych (...)" Grzegorz Wojtaszek 1807
84 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wobec bezprzedmiotowości Grzegorz Wojtaszek 1770
85 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22.07.2015 r. , znak: OŚ.6220.3.33.2014 Grzegorz Wojtaszek 1822
86 Obwieszczenie o zawieszeniu postęp. w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" do czasu przedłożenia przez wniosk. raportu o oddział. przedsięwzięcia na środowisko Grzegorz Wojtaszek 1855
87 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1978
88 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1809
89 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej znajdującej się na działce 1274/5 obręb Reńska Wieś (...)" Grzegorz Wojtaszek 1748
90 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1798
91 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1719
92 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Reńska Wieś - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" Grzegorz Wojtaszek 1860
93 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - dot. stron postępowania Grzegorz Wojtaszek 1783
94 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - dot. możliwości zapoznania się z trescią dec. i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1928
95 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez KAMET S.A, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Grzegorz Wojtaszek 1949
96 Obwieszczenie dot. wszczęcia postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzieica pn. "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - na dz. nr 424, 526, 460, 516, 471, 483 i 1258 obręb Mechnica Grzegorz Wojtaszek 1823
97 Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Reńska Wieś - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" Grzegorz Wojtaszek 1747
98 Obwieszczenie informujące strony postępowania o złożeniu odwołania przez YARD Energy Polska Sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z zażaleniem na postanowienie RDOŚ w Opolu Grzegorz Wojtaszek 1845
99 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Pokrzywnicy" - na dz. nr 574 i 760 obręb Pokrzywnica" Grzegorz Wojtaszek 1807
100 Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś (...)" - dot. możliwości zapoznania się z treścią dec. i z dokumentacją sprawy Grzegorz Wojtaszek 1768

Strona 5 z 8