Obwieszczenia

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwziecia pn.:"Budowa czterech farm fotowoltaicznych (...)"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2021 08:25 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek poniedziałek, 25 stycznia 2021 08:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 271, 270/2, 272/2, 274/3, 274/6, 275, 276 w miejscowości Mechnica”  - zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w roku 2021 - m. in. obowiązujące wzory dokumentów wynikające z Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 18 stycznia 2021 12:18 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek poniedziałek, 18 stycznia 2021 08:20

Dotyczy dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w roku 2021 - m. in. obowiązujące wzory dokumentów wynikające z Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy.


1. Wzory dokumentów obowiązujących od roku 2021 r., w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego, w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze - wynikające z Zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r. oraz Zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11.01.2021 r., w sprawie zmiany ww. Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 17.04.2020 r. - pobierz komplet załączników (nr 1-7) w pliku *.pdf

2. Uchwała Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26.02.2020 r. - pobierz plik *.pdf.

3. Uchwała Rady Gminy Reńska Wieś nr XVII/140/2020 z dnia 25.03.2020 r., w sprawie zmiany ww. Uchwały nr XVI/132/2020 z dnia 26.02.2020 r. - pobierz plik *.pdf

4. Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17.04.2020 r. - pobierz plik *.pdf

5. Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11.01.2021 r., w sprawie zmiany ww. Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 17.04.2020 r. - pobierz plik *.pdf

Przedstawienie dotacji w pięciu krokach:

Krok 1. Złożenie wniosku o dotację (Załącznik nr 1 i ewentualnie nr 2 w przypadku współwłasności nieruchomości)

Krok 2. Podpisanie umowy (Załącznik nr 3 - umowa określająca zasady udzielania i rozliczania dotacji)

Krok 3. Dokonanie wymiany

Krok 4. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji (Załączniki nr 4, 5 i 7)

Krok 5. Kontrola przeprowadzonej wymiany i wypłata dotacji (Załącznik nr 6)

Załączniki (nr 1-7) są do pobrania w linku powyżej.

   

Strona 6 z 80