Obwieszczenia

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś w roku 2020"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 19 października 2020 11:35 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek poniedziałek, 19 października 2020 11:28

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2020” jest dotowane na podstawie umowy Nr 283/2020/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 06 sierpnia 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 14 658,00 zł (39,79 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 14 658,00 zł (39,79 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 7521,00 zł (20,42 %).

 

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 08 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: poniedziałek, 12 października 2020 15:05 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek poniedziałek, 12 października 2020 14:54

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 8 października 2020 r., znak: SKO.40.1458.2020.oś - dot. rozpatrzenia przez SKO w Opolu odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27.05.2020 r., znak: OŚ.6220.1.19.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków dla bydła opasowego oraz silosu na kiszonkę, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 277/1 obręb Mechnica i uchylenia ww. decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

   

Strona 10 z 80