Ogłoszenia

Zawiadomienie - XI Sesja Rady Gminy w dn. 28 sierpnia 2019r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2019 08:53 Wpisany przez Anna Ludwig piątek, 23 sierpnia 2019 06:30

Z A W I A D O M I E N I E

XI Sesja Rady Gminy Reńska Wieś  odbędzie się 28 sierpnia (środa) 2019 r.

o godz. 1500w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

Porządek obrad

1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;

6. Informacja dotycząca gospodarki wodno-kanalizacyjnej

7. Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2019rok;

2. zmieniany uchwały nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

3. nadania nazwy ulicy w Mechnicy;

4. ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Reńska Wieś;

5. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Łężce stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

6. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Sprawy różne

10. Zapytania i interpelacje.

11. Zamknięcie obrad

 

Materiały i projekty uchwał  dotyczące posiedzenia są  dostępne oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/79aebf42-8054-4

 

 

 

KOMUNIKAT - jakość wody kąpieliska Dębowa

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2019 13:52 Wpisany przez Grzegorz Wojtaszek środa, 14 sierpnia 2019 13:42

Komunikat - jakość wody na kąpielisku "Centralne" i "Stodoła" - pobierz plik pdf.*

   

Strona 1 z 85