OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

OGŁOSZENIE

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

- pobierz plik *doc