Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)