Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosći pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)