Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organiz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalnosći pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)