„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+

 w Długomiłowicach przy ulicy Dworcowej 32”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Planowana łączna wartość zadania: 300 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:  200 000,00 PLN

Umowa nr 1/S/2022 z dnia 20 maja 2022r.

Okres realizacji: czerwiec 2022 – grudzień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Senior+” dla zadania polegającego na utworzeniu i wyposażenie Klubu Senior+ w Długomiłowicach przy ulicy Dworcowej 32. Wsparcie zaplanowanej inwestycji jest na poziomie 200 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny przebuduje parter budynku dawnego dworca kolejowego w Długomiłowicach w celu utworzenia Klubu „Senior+”. Otrzymane pieniądze pozwolą również na zaktywizowanie mieszkańców gminy, szczególnie sołectw Długomiłowice i Dębowa, w wieku emerytalnym oraz ich integrację, w tym integrację międzypokoleniową, w środowisku.