Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2024.AW.3 w sprawie poinformowania stron m.in. o wszczęciu, na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Urbanowice” w ramach którego:

- elektrownie wiatrowe (szt. 8) będą zlokalizowane na terenie gminy Pawłowiczki w obrębach: Urbanowice (na działkach nr: 28/2, 420, 539), Trawniki (na działkach nr: 965, 338, 339, 384, 485, 330),
- infrastruktura towarzyszącą będzie zlokalizowana w obrębach: Trawniki, Urbanowice, w gminie Pawłowiczki,
- obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje tereny gminy: a) Pawłowiczki usytuowane w obrębach: Trawniki, Urbanowice, b) Reńska Wieś usytuowane w obrębie: Łężce.

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu - plik *.pdf

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.7.2024.AW.8 dot. poinformowania stron o dalszych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Gierałtowice” wszczętego na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o.

pobierz obwieszczenie RDOŚ - plik *.pdf