Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji
oraz nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i nieodpłatnej mediacji
w województwie opolskim w 2022 r (pobierz)

Wykaz jest dostępny na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
gdzie jest na bieżąco aktualizowany.

Link do strony poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej