Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu - dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

pobierz informację KOWR OT Opole - plik *.pdf

 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reńska Wieś za 2023 rok - pismo PPIS w K-Koźlu z dnia 29 marca 2024 r.

pobierz pismo PPIS w K-Koźlu z dnia 29 marca 2024 r. - plik *.pdf