„Remont drogi gminnej - ul. Nowy Dwór w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 256 724,55 zł PLN

Kwota dofinansowania: 179 707,18 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/334/R z 24 sierpnia 2023r.

Okres realizacji: wrzesień 2023 r. - grudzień 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 532 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1975,12 m2

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 530 m2

- powierzchnia poboczy ziemnych – 212 m2

 

„Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 11 442 027,24 PLN

Kwota dofinansowania: 8 009 419,07 PLN

Umowa nr RFRD/2022/G/52/U/2023 z 14 marca 2023r.

Okres realizacji: czerwiec 2023 r. - listopad 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1.581,00 m,                                                                                                                             

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 10.206,73 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 468,85 m2.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej łączna wartość zadania wynosi 12 010 875,00 PLN, kwota dofinansowania nie uległa zmianie. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 07-06-2023r. z firmą TRANSKOM Białdyga Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie na kwotę 11 887 950,00 PLN brutto z określonym terminem realizacji zadania do 370 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.

flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 160 399,07 PLN

Kwota dofinansowania: 105 104,64 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/62/U/2022 z 14 grudnia 2022r.

Okres realizacji: grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 399,00 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1358,28 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 239,40 m2.

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Kolejowa w Komornie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 545 650,71 PLN

Kwota dofinansowania: 381 955,50 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/50/U/2022 z 09 listopada 2022r.

Okres realizacji: listopad 2022 r. - maj 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1017,50 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 4520,10 m2,

- powierzchnia chodnika i wjazdów z kostki - 166,60 m2,

- powierzchnia poboczy utwardzonych frezowinami – 1293,40 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 41,30 m2.