POBIERZ PLIKI: strategia, prognoza, opinie: RDOŚSanitarna

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla projektów dokumentów:

1) Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025

 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-25

Od 26 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zapoznanie się ze stanowiskiem organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wszystkie materiały dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl/bip.

Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie można składać do 17 lutego 2016 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Reńska Wieś.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został już pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Reńska Wieś