NUMER BEZPOŚREDNI                

       DZIAŁ

NR POK.

774053211

SEKRETARIAT

6

774053210

FAX URZĄD GMINY

6

774053201

GOPS   i   ( FAX )

25

774053202

REF. OŚWIATY

24

774053205

KSIĘGOWOŚĆ

17

774053209

FAX OC

1

774053213

SEKRETARZ

7

774053214

Z-CA WÓJTA

3

774053215

KASA

KASA

774053216

OBRONA CYWILNA, OSP

1

774053217

REF. BUDOWNICTWA

11

774053218

KIER. BUDOWNICTWA

12

774053219

OBSŁUGA RADY GMINY

8

774053220

URZĄD STANU CYWILNEGO

15

774053221

KSIĘGOWOŚĆ

17

774053222

SKARBNIK

19

774053223

REF. PODATKOWY

18

774053224

EWIDENCJA LUDNOŚCI

16

774053225

REF. OŚWIATY

24

774053226

RADCA PRAWNY

21

774053227

OCHR. ŚRODOWISKA

9

774053228

GOPS

25

774053229

SPÓŁKA WODNA

23

774053230

GOPS

24

774053231

PRZEWODNICZĄCY RADY Gminy Reńska Wieś

2