Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaleganiu/ niezaleganiu pobierz druk (*pdf) (*doc)