Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działlaności gospodarczej- pobierz plik (*pdf) (*doc)