800x600

Zarządzenie nr 23/2014

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 03 marca 2014r.

w sprawie : wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

 Na podstawie art.30 ust.1  w związku z art.8  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.poz.594, ze zmianami) ) oraz art.114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 231) , zarządzam, co następuje :

§1

Wyznaczam na terenie Gminy Reńska Wieś następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych :

1.      Sołectwo Bytków – wiejska tablica informacyjna – Bytków przy ul. Główna 23;

2.      Sołectwo Dębowa – wiejska tablica informacyjna – Dębowa przy ul. Głównej nr 17.

3.      Sołectwo Długomiłowice – wiejska tablica informacyjna – Długomiłowice przy ul. Główna nr 57.

4.      Sołectwo Gierałtowice – wiejska tablica informacyjna – Gierałtowice przy ul. Strażaków nr 13.

5.      Sołectwo Komorno – wiejska tablica informacyjna – Komorno przy ul. Harcerskiej  nr 38.

6.      Sołectwo Kamionka – wiejska tablica informacyjna – Kamionka przy ul. Głównej nr 2.

7.      Sołectwo Łężce – wiejska tablica informacyjna – Łężce przy ul. Kościelna nr 7.

8.      Sołectwo Mechnica – wiejska tablica informacyjna – Mechnica przy ul. Młyńska nr 18.

9.      Sołectwo Naczysławki – wiejska tablica informacyjna – Naczysławki przy ul. Główna 16.

10.  Sołectwo Poborszów – wiejska tablica informacyjna – Poborszów przy ul. Krapkowicka  nr 23.

11.  Sołectwo Pociękarb – wiejska tablica informacyjna – Pociękarb przy ul. Głównej nr 28.

12.  Sołectwo Pokrzywnica – wiejska tablica informacyjna -  Pokrzywnica przy ul. Szkolna 14a.

13.  Sołectwo Radziejów – wiejska tablica informacyjna – Radziejów przy ul. Pawłowska nr 19.

14.  Sołectwo Reńska Wieś – wiejska tablica informacyjna – Reńska Wieś przy ul. Raciborska nr 7.

15.  Sołectwo Reńska Wieś – słup ogłoszeniowy – Reńska Wieś  przy ul. Raciborskiej  24.

16.  Sołectwo Większyce – wiejska tablica informacyjna – Większyce przy ul. Kozielska 1.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 03 marca 2014r. w sprawie : wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do Parlamentu Europejskiego- pobierz plik (*pdf)