Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00120440/01 z dnia 13-04-2022r.

Termin składania ofert: 2022-04-28 godz.12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 6b2dfc82-95a8-4019-8172-416d74714785

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b2dfc82-95a8-4019-8172-416d74714785

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf