Budowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Reńska Wieś dot. zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach” dokumentacja projektowa: przedmiar, projekt, specyfikacja, SST01

- „Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej” dokumentacja projektowa: przedmiar, projekt, specyfikacja, SST01, SST02

- „Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociękarbiu” dokumentacja projektowa: przedmiar, projekt, specyfikacja, SST01, SST02

Zapytanie cenowe - plik *pdf