Ogłoszenie 2023/BZP 00514826/01 z dnia 27 listopada 2023 r.

Termin składania ofert: 2023-12-12 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef0ea5c5-8cf3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Pobierz pliki: Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ef0ea5c5-8cf3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz plik *pdf