Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonującym inwestycji na terenie Gminy Reńska Wieś został przyjęty przez Radę Gminy Reńska Wieś uchwałą Nr XVI/101/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w dniu 13 lutego 2008 r. .

Pobierz Program Pomocy Regionalnej (*doc) (*pdf)

Pobierz oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy- (*doc) (*pdf)

Pobierz oświadczenie o dokonaniu nowych inwestycji- (*doc) (*pdf)

Pobierz oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy- (*doc) (*pdf)


Informację wytworzyła: Aleksandra Kapuścińska