Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanej dalej: ustawą), każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy
w Reńskiej Wsi z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

  1. osobiście: w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach: poniedziałek 8.00- 17.00, wtorek – czwartek 7.15 – 15.15, piątek 7.15 – 14.15, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, lub

  2. korespondencją pocztową na adres: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
    ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, lub

  3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

  4. poprzez ePUAP: (UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępności zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Gminy
w Reńskiej Wsi skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

do pobrania: Wniosek dostepność cyfrowa.docx