flaga i godo na www

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem:

„Przebudowa ul. Lipowej w Większycach”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 151 248,34 PLN

Kwota dofinansowania: 120 998,67 PLN

Tablica informacyjna - pobierz plik *pdf

Zadanie zostało wykonane w czasie od 09 - 01 - 2020 r. do 16 - 04 - 2020 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty:
-długość ulicy - 329,00 m,
-powierzchnia jezdni bitumicznej – 1720,47 m2.

 img-5376

img-5378