Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 160 399,07 PLN

Kwota dofinansowania: 105 104,64 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/62/U/2022 z 14 grudnia 2022r.

Okres realizacji: grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 399,00 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1358,28 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 239,40 m2.

 

flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Kolejowa w Komornie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 545 650,71 PLN

Kwota dofinansowania: 381 955,50 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/50/U/2022 z 09 listopada 2022r.

Okres realizacji: listopad 2022 r. - maj 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1017,50 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 4520,10 m2,

- powierzchnia chodnika i wjazdów z kostki - 166,60 m2,

- powierzchnia poboczy utwardzonych frezowinami – 1293,40 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 41,30 m2.

 

flaga i godo na www

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina Reńska Wieś złożyła wniosek do funduszu jw. i otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Majątkowa w Łężcach" polegająca na przebudowie odcinka 104 m drogi gminnej do popegeerowskich zabudowań mieszkalnych (ul. Majątkowa 5, 9, 11. 13) w Łężcach. Przebudowa pozwoli stworzyć drogę o powierzchni 317,5 m2 nawierzchni bitumicznej i 62,4 m2 poboczy. Inwestycja znacznie podniesie standard życia rodzin zamieszkujących ten teren, oraz przyczyni się do wyrównania różnic społecznych w miejscowości.

Zadanie realizowano w okresie od 12-08-2021r. do 11-10-2021r.

Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 85 694,05 zł.