flaga i godo na www

„Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowej w Większycach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Funduszu Dróg Samorządowych”

Łączna wartość zadania: 166 419,07 PLN

Kwota dofinansowania: 133 135,26 PLN

Okres realizacji: czerwiec - październik 2020 r.

Tablica informacyjna - pobierz plik

 

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

-długość drogi - 391,00 m,

-powierzchnia jezdni bitumicznej - 1820,1 m2,

-powierzchnia opaski z kostki kamiennej 19/21cm – 127,757m2,

-powierzchnia poboczy ziemnych – 557,23 m2.

img-6494pomn

img-6499pomn

img-6492pomn