„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach - odcinek 3”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 188 844,94 zł PLN

Kwota dofinansowania: 132 191,45 zł PLN

Umowa nr RFRD/2023/G/47/2024 z 27 listopada 2023r.

Okres realizacji: styczeń 2024 r. - kwiecień 2024 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 412 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1483,07 m2

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 412 m2

- powierzchnia poboczy ziemnych – 164,80 m2