Urząd Gminy Reńska Wieś informuje, że pozyskał 62.020,00 zł na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd”.

Celem tego projektu jest poprawa dostępności usług świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.

W ramach projektu m.in. zostanie zakupiony otwieracz do drzwi wejściowych bez użycia dłoni montowany na klamce, pętle indukcyjne, tabliczki przy drzwiowe z wypukłymi oznaczeniami
w alfabecie Braille’a, tablet  przystosowany do usługi tłumacza migowego on – line, plan tyflograficzny na papierze wypukłym, znacznik totupoint.

Dodatkowo stworzona zostanie strona www urzędu zgodna ze standardem WCAG 2.1.

                                                                                                         

 

Informacja do pobrania (pobierz)