flag yellow low  prow-2014-2020-logo-kolor

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

1. Operacja pn.„Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w Pokrzywnicy”

2. Operacja pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach”

3. Operacja pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej"

4. Operacja pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Poborszowie"

 

Łączna wartość zadania: 3 843 538,86 PLN

Kwota dofinansowania: 3 042 262,00 PLN

Umowa Nr 00072-65150-UM0810099/22 z 2 grudnia 2022r.

Okres realizacji: kwiecień 2023 r. - kwiecień 2024 r.

Efekty projektu:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 1.728,50 mb,

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 248,00 mb,

- przepompownie sieciowe PS1, PS6 wraz z zasilaniem – 2 kpl.

- przepompownie przydomowe Pp1÷Pp2 wraz z zasilaniem – 2 kpl.

- budowę rurociągów tłocznych Ø40÷180 – 1.856,00 mb,

- wymiana sieci wodociągowej Ø110 – 186,50 mb.