flag yellow low  prow-2014-2020-logo-kolor

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

1. Operacja pn.„Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w Pokrzywnicy”

2. Operacja pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach”