Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017. (pobierz)