Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi

Kierownik mgr Dorota Kazmierz-Piwowarczyk

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

tel.: 077/ 4820101

 

katalog usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi