Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi

Kierownik mgr Dorota Kazmierz-Piwowarczyk

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

tel.: 077/ 4820101

INFORMUJEMY, że od lipca 2021 roku GOPS Reńska Wieś

na własną stronę interenową.


Wszelkie informacje, aktualnosci, komunikaty

będą umieszczane na stronie 

https://gopsrenskawies.naszops.pl/

https://gopsrenskawies.naszops.pl/bip/dane-adresowe