VII Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś
23 kwietnia 2022 godz. 9.00

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad VII Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś;
 2. Wybór protokolanta;
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad;
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego MRG;
 5. Gminny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
  5.1       podsumowanie ankiet, dyskusja.
  5.2       podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 6. Omówienie planu działania na bieżący rok;
 7. Rozplanowanie budżetu na rok 2022;
 8. Podsumowanie wyników ankiet nad Strategią w ramach „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna”;
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 10. Sprawy różne;
 11. Zamknięcie obrad.