Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś
odbędzie się w dniu 04 lipca (poniedziałek) 2022 roku
o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Porządek obrad

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad VIII Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś;

2.      Wybór protokolanta; (zgłaszanie kandydatur, głosowanie)

3.      Przyjęcie wniosków do porządku obrad;

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego MRG;

5.      Omówienie stanu przygotowania Strategii w ramach projektu „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna”;

6.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

7.      Sprawy różne;

8.      Zamknięcie obrad.

 Porządek obrad MRGPobierz