IX Nadzwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś
odbędzie się w dniu 21 października (piątek) 2022 roku
o godzinie 19.00 w formie wideokonferencji. 

Porządek obrad

  1.  Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad 
  2.  Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Reńska Wieś
  3. Zamknięcie obrad.