2020.08.31 - Dyrektor Zespołu Szkół w Komornie - Ł. Dzimieira